Načítám…

Nevíte si rady

se správním řízením a požadavky orgánů státní správy a samosprávy?

Nemáte přehled

o zákonných požadavcích na vaše provozy v oblasti životního prostředí?

Máte obavy

z kontrol České inspekce životního prostředí?

Potřebujete

smluvního externího ekologa společnosti?

Nejste si jisti

stávající plněním zákonných povinností v oblasti životního prostředí u vás ve firmě?

Potřebujete zpracovat

interní audit pro oblast životního prostředí?

 

Tak neváhejte a volejte Ing. Pavel FAJMON, tel.: 773 639 332

Cenová politika je individuální a odvíjí se od formy spolupráce, rozsahu a povaze díla, náročnosti projednávání díla, stupni dokumentace, požadavků klienta, počtu provozoven, atd.

Pro zajištění komplexnosti služeb jsou nabízeny následující formy spolupráce a tarifních plateb:

 

Operativní poradenství

  • paušální platba (Kč/měsíc) + zvýhodněná cena za zpracování díla specifické povahy (Kč/dílo)

 

Jednorázová zakázka

  • pevně stanovenou částkou za zpracování díla specifické činnosti (Kč/hod. nebo Kč/dílo)

Měsíční sazba (paušál) je vázána na tzv. operativní poradenství, které obsáhne nabízené oblasti ŽP a s nimi svázané činnosti. Náležitosti, které přesáhnou hranici výše paušálu, budou těmto klientům zpracovány a projednány za zvýhodněnou cenu (tzv. klientská cena).

Zvýhodněná cena (tzv. klientská cena) za zpracování díla specifické povahy, bude aplikována zejména při zpracování dokumentů nebo projektů výrazně většího rozsahu. Tato skutečnost bude nejprve projednána s investorem (klientem).

Jednorázová zakázka – cenové vymezení za dílo specifické činnosti (tzv. standardní cena), bude nejprve projednána s investorem (klientem) formou nabídky.