Projekční činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Projekční činnost v oblasti ochrany životního prostředí:
Projekční činnost na úseku ochrany životního prostředí je směrovány ke klientům, kteří uvažují o realizaci nového záměru, korekci již existujícího záměru nebo již realizovaného záměru.

Zejména se může jednat o realizaci:
  • sběrných a separačních dvorů
  • překladišť odpadů
  • rekultivací
  • terénních úprav (využívání stavebních odpadů na povrchu terénu)
  • recyklačních ploch
  • a projektů jim podobných