Specifikace spolupráce a cenová politika

Cenová politika je individuální a odvíjí se od formy spolupráce, rozsahu díla, náročnosti projednávání díla, stupni dokumentace, požadavků klienta, počtu provozoven, atd.
Pro zajištění komplexnosti služeb jsou nabízeny následující formy spolupráce a tarifních plateb:

1) Stálý klient

  • paušální platba + zvýhodněná cena za zpracování díla specifické povahy
  • - TARIF – paušál (Kč/měsíc),
  • - TARIF – klient (Kč/dílo)
  • - TARIF – time (Kč/hod.)
2) Klient – jednorázová zakázka

  • pevně stanovenou částkou za zpracování díla specifické činnosti
  • - TARIF – time (Kč/hod.)
  • - TARIF – standard (Kč/dílo)
Měsíční sazba (paušál) je vázána na tzv. operativní poradenství, které obsáhne nabízené oblasti ŽP a s nimi svázané činnosti. Náležitosti, které přesáhnou hranici výše paušálu, budou těmto klientům zpracovány a projednány za zvýhodněnou cenu (tzv. klientská cena).

Zvýhodněná cena (tzv. klientská cena) za zpracování díla specifické povahy, bude aplikována zejména při zpracování dokumentů nebo projektů výrazně většího rozsahu. Tato skutečnost bude nejprve projednána s investorem (klientem).

Jednorázová zakázka - platba za dílo specifické činnosti (tzv. standardní cena). Tato skutečnost bude nejprve projednána s investorem (klientem) formou nabídky.

Lze zvolit tarifní varianty TARIF – time, TARIF – standard.