Reference

Naše služby využívá celá řada klientů a my respektujeme jejich nárok na soukromí, tudíž reference v podobě konkrétních projektů nenabízíme. Nicméně poskytujeme individuální poradenství na míru a navrhneme Vám konkrétní řešení, které bude odpovídat přesně Vašim požadavkům.

Z tohoto důvodu uvádíme pouze nástin realizovaných projektů:
  • Zařízení pro nakládání s plastovými a papírovými odpady (lokalita Pardubice)
  • Zařízení pro regeneraci odpadních olejů za účelem výroby alternativního paliva (lokalita Pardubice)
  • Zařízení pro nakládání s kapalnými odpad a odpadními oleji (lokalita Olomouc)
  • Zřízení pro výrobu sypkého paliva (lokalita Pardubice)
  • Zařízení k využívání stavebních a demoličních odpadů na povrchu terénu (lokalita Tuněchody)
  • Zařízení k využívání stavebních a demoličních odpadů na povrchu terénu (lokalita Pardubice)
  • A další projekty.
Všech našich klientů si velmi vážíme a neděláme rozdíly mezi velkými a malými projekty.